Mikuláš v našej škole

Kategorie: Nezařazené
Dňa 6.12.2017  našu školu navštívil sv. Mikuláš s anjelom a čertami. Cez prvú vyučovaciu hodinu chodil po triedach od prvého stupňa až po  najstarších žiakov 9.A triedy. Dobrí a poslušní žiaci dostali sladkosti, Tí, ktorí počas roka na vyučovaní neposlúchali, boli čertami označení na tvárach čiernou farbou, ktorá zmizne až keď sa polepšia.

Hneď po zvonení na druhú vyučovaciu hodinu sa v átriu školy začal tradičný Mikulašský koncert. Ako vidieť na fotografiách, všetci sa dobre bavili – interpréti mali veľmi dobrý výber skladieb, samotní žiaci sa zapájali do programu vlastnými piesňami a nadšeným potleskom. Žiaci po koncerte pokračovali  vo vyučovaní , tešiac sa na budúceho Mikuláša ako predzvesť príjemných sviatkov, ktoré prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle.