Riaditeľské voľno

Kategorie: Nezařazené

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, 01004 Žilina oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní dňa 9.3. 2018 (piatok) udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň bude zatvorená  Materská škola v Hôrkach, školská jedáleň a školský klub detí. Nástup do školy 12. marca /pondelok/ 2018 podľa rozvrhu.