Letná ŠKD

Kategorie: Nezařazené

Letná ŠKD bola plná zážitkov a prekvapení. Chceme sa poďakovať rodičom, ktorí sa podieľali na jej príprave a aj sponzorsky prispeli darčekmi, sladkosťami a ovocím. Boli to pani Hirjaková, Kuricová, Koprivňanská, Kadíková, Maslíková, Schubertová, Kováčiková a pani Habanová – mama Zdenky Sivokovej, ktorá nám upiekla dva koláče. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke, ktorá vytvorila podmienky na zorganizovanie letnej ŠKD.