Učitelia a kolektívne vyučovanie na ZUŠ

Kategorie: Nezařazené

Vedúca pobočky: Mgr. Silvia Vyšinská – 0918 477618, akordeón, klavír

 

Mgr. Andrea Rajteková: flauta, harfa

Mgr. Antónia Turianová: spev, hudobná náuka

Lukáš Šustek: husle

Lukáš Piala: gitara

Jana Paľúchová: tanečný odbor

Mgr.Dagmar Kaššová: Výtvarný odbor

 

Termíny vyučovania kolektívneho predmetu Hudobná náuka sú: 

PŠ   utorok  12:15 – 13:00  p. uč. Turianová 2B

1 roč. štvrtok 13:00 – 13:45 p. uč Turianová 2B

2 roč. štvrtok 14:30 – 15:15 p. uč. Turianová 2B

3.roč  utorok  14:20- 15:15  p.uč   Piala 2B