Z činnosti včelárskeho krúžku.

Kategorie: Nezařazené

Aj v tomto školskom roku je na našej škole organizovaný včelársky krúžok, do ktorého sa prihlásilo až 21 žiakov, prevažne nižších ročníkov. 

V mesiaci september bol nasledujúci program:

– Z histórie včiel a včelárstva

– Význam chovu včiel, úloha včelstva v prírode

– Včelie produkty a ich využitie

– príprava včelstva na zimu,/taxácia, kŕmenie/

Všetci účastníci si vyskúšali aj ochranné obleky, nevyhnutné pri manipulácii so včelami.