Testovanie 5

Kategorie: Nezařazené

Dňa 21.11.2018 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov  5. ročníka pod názvom Testovanie 5. Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. S priebehom a spôsobom testovania budú oboznámení na príslušných vyučovacích hodinách. Pokyny a harmonogram: 

Základné informácie – T5_2018