Školská jedáleň

Kategorie: Nezařazené

Oznam pre všetkých stravníkov Zš s Mš Hôrky.

Prosíme zákonných zástupcov žiakov ZŠ a detí MŠ o uhradenie zálohovej platby nasledovne:

Žiaci ZŠ – 20€/žiak

Deti MŠ ( predškoláci) – 30€/dieťa

Platbu je nutné uhradiť do 25.8.2019. Platbu je možné realizovať na účet školskej jedálne, alebo šekom.

Šek je možné si vyzdvihnúť u pani vedúcej ŠJ medzi 6,00hod.- 14,00hod.

Rodičia žiakov 1. ročníka môžu prísť prihlásiť svoje dieťa na obedy od zajtra t.j. 20.8.2019 od 6,00hod. – 14,00hod.

Školská jedáleň začína variť pre žiakov ZŠ od 3.9.2019.

Žiak musí mať uhradenú stravu +  zálohovú platbu. Variabilný symbol potrebný k úhrade platby zostáva pre žiakov nezmenený.

V prípade otázok kontaktujte pani vedúcu ŠJ Ing. Mravcovú, tel.číslo: 0902 273 889