Organizácia 1. školského týždňa

Kategorie: Nezařazené

Pondelok 2. 9. 2019

 

Príchod detí do školy – na 7,40 hod.

Príhovory starostov, vedenia školy.

Privítanie prvákov – po skončení slávnostného otvorenia školského roka sa rodičia žiakov prvého ročníka zúčastnia spolu s deťmi prvého triedneho rodičovského združenia v 1. A a 1. B.

2. – 9. ročník – po skončení slávnostného otvorenia školského roka idú do svojich tried, kde dostanú pokyny + podklady na vyplnenie pre rodičov.

Od 10,00 hod. – omša, etikári zostávajú v škole.

Odchod autobusom o 10,47 hod.

Žiadame rodičov, ktorí majú možnosť, prísť pre svoje dieťa autom. Ďakujeme!

 

Utorok 3. 9. 2019

 

Teória cvičenia v prírode a Účelového cvičenia

1. stupeň v rozsahu 4. vyučovacích hodín (do 11,20 hod.)

5. – 7. ročník – 5 vyučovacích hodín do 12,15 hod.)

8. – 9. ročník – 6 vyučovacích hodín do 13,10 hod.).

Strava v školskej jedálni je zabezpečená za podmienok, uvedených na školskej web-stránke.

 

Streda 4. 9. 2019

 

Praktické cvičenie v prírode – pre 1. stupeň – v rozsahu 4 vyučovacích hodín.

Praktické účelové cvičenie – pre 2. stupeň – v rozsahu 5 vyučovacích hodín.

 

Štvrtok 5. 9. 2019

Vyučovanie podľa rozvrhu.