Európsky deň jazykov

Kategorie: Nezařazené

     26. september  je z iniciatívy  Rady  Európy už od roku 2001  vyhlásený za Európsky deň jazykov.

Cieľom tohto podujatia je,  aby sa  800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy v školách, na pracoviskách, knižniciach a rôznych iných  inštitúciách zapojili do rozmanitých  projektov a aktivít a tak si pripomenuli potrebu spoznávania a učenia sa cudzích jazykov.

Naša škola sa do tohto projektu tiež zapojila  s  projektovými prácami, tematickým vyučovaním a rôznymi aktivitami  zameranými na podporu záujmu o učenie sa jazykov. Ďakujeme všetkým žiakom aj učiteľom, ktorí sa do tohto projektu zapojili a veríme, že sa pri projektových prácach a prezentáciách nielen dobre zabavili, ale aj veľa sa naučili o komunikácii, tolerancii a rešpekte k jazykom našich Európskych susedov.

 
Galéria – ZŠ