Testovanie 5

Kategorie: Nezařazené

Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka pod názvom Testovanie 5. Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. S priebehom a spôsobom testovania budú oboznámení na príslušných vyučovacích hodinách. Pokyny a harmonogram sú uvedené na stránke NÚCEM:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020

Koordinátor testovania: PhDr. Jana Schubertová

Administrátori:

– skupina 01: Mgr. Eva Teichgrabová, učebňa 7.A

– skupina 02: Ing. Monika Gaňová, učebňa 8.A

– skupina 03: Mgr. Katarína Laceková, učebňa 8.B

– skupina 04: PaedDr. Katarína Pokrivková, učebňa 5.B