Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka

Kategorie: Nezařazené

Tak ako minulý rok i tento sa na našej škole uskutočnilo Testovanie pohybových predpokladov  žiakov 1.ročníka. Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí, priviesť ich k športu a  zároveň identifikovať športovo nadané detí. Naši prváci s chuťou a nadšením bojovali a prekonávali sami seba. Zmerali si sily vo výdrži v zhybe nadhmatom, v disciplíne sed ľah za 1 minútu, vyskúšali aj člnkový beh, skok do diaľky z miesta,  predklon v sede s dosahovaním , opakovanú zostavu s tyčou, kotúľanie 3 lôpt a nakoniec sa zabavili pri vlajkovanej naháňačke. Deti boli veľmi šikovné a pohyb si s radosťou užívali!