Vyučovanie počas mimoriadnej situácie

Kategorie: Nezařazené

Oznamujeme rodičom a žiakom, že v čase mimoriadnej situácie bude vyučovanie pokračovať elektronickou formou prostredníctvom EduPage, v prípade technických problémov e-mailovou komunikáciou. Spôsob komunikácie, vysvetľovanie učiva, zadávanie domácich úloh, ich kontrola a hodnotenie je v kompetencii každého pedagóga. Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy. Prosíme rodičov, aby dôsledne kontrolovali domáce vzdelávanie svojich detí. V prípade technických problémov alebo upresnenia informácií je potrebné kontaktovať príslušnú pani učiteľku, triednu pani učiteľku alebo vedenie školy.

Ďakujeme za spoluprácu.

Vedenie školy