ZMENA – Usmernenie k organizácii vyučovania a ŠKD

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia!

Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Hôrky  

na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020  

vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy.

   
Klikni  →   Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Hôrky na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy.
 

Klikni → Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave