Mimoriadny rozvrh hodín 4.- 5. ročník

Kategorie: Nezařazené

ROZVRH HODÍN V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE OD 1.6.2020

 

Vyučovanie prebieha v čase: 7.40 – 13.30 h, bez zvonenia – blokové vyučovanie, predmety v rozvrhu sú iba orientačne zaradené na jednotlivé hodiny

 

Obed: 12.30 – 12.55 – 4. ročník v priestoroch školskej jedálne, po obede návrat do tried

            13.05 – 13.30 – 5. ročník v priestoroch školskej jedálne, po obede odchod domov

 

Žiaci z Hôrok pôjdu domov o 13.30, ostatní pôjdu domov autobusom do Ovčiarska a Bitarovej o 13.40 h, do Brezian o 13.50 h. Na zastávku pôjdu pod dozorom triednej učiteľky.

 

Podľa informácií pani županky ŽSK Jurinovej bude vytvorený mimoriadny grafikon dopravy od 1.6.2020. K dnešnému dňu nemáme informácie. Z toho dôvodu považujte uvedený spoj za orientačný.

 

V piatom ročníku sa vyučujúci nebudú striedať. Celý deň bude s nimi triedna pani učiteľka. Žiaci budú robiť zadania a aktivity, ktoré im pripravia učitelia jednotlivých predmetov a triedna učiteľka.

 

FES 4 A 5 vyučovaciu hodinu = projekt, VOLITEĽNÁ HODINA = určí učiteľ podľa potreby

 

4.A – Rozvrh platný od 1.6.2020

4.B – Rozvrh platný od 1.6.2020 

5.A + 5.B – Rozvrh platný od 1.6.2020