Mimoriadny rozvrh hodín 1.- 3. ročník

Kategorie: Nezařazené

ROZVRH HODÍN V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE OD 1.6.2020

 

Vyučovanie prebieha v čase: 7.40 najneskôr do 12.30 h, bez zvonenia – blokové vyučovanie, predmety v rozvrhu sú iba orientačne zaradené na jednotlivé hodiny.

Obed: 11.00 – 11.25 – 3. ročník v priestoroch ŠJ, po obede vyučovanie pokračuje do 12.20 h

             11.35 – 12.00 – 2. ročník v priestoroch ŠJ

             12.00-12.30   – 1. ročník v priestoroch ŠJ

 

Žiaci, ktorí nebudú navštevovať ŠKD pôjdu po odstravovaní domov. Deti z Ovčiarska, Bitarovej a Brezian autobusom o 12.35h. Na zastávku pôjdu pod dozorom triednej učiteľky.

 

Podľa informácií pani županky ŽSK Jurinovej bude vytvorený mimoriadny grafikon dopravy od 1.6.2020. K dnešnému dňu nemáme informácie. Z toho dôvodu považujte uvedený spoj za orientačný.

 

1.A – Rozvrh platný od 1.6.2020

1.B – Rozvrh platný od 1.6.2020

2.A – Rozvrh platný o 1.6.2020

2.B – Rozvrh platný od 1.6.2020

3.A – Rozvrh platný od 1.6.2020

3.B – Rozvrh platný od 1.6.2020