Oznam pre žiakov 6. 7. 8. 9. ročníka

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy obce Hôrky, v zastúpení pani starostkou Erikou Mojákovou a riaditeľkou základnej školy Mgr. Janou Hűbnerovou bude pre žiakov 6. až 9. ročníka obnovenie vyučovania od štvrtku, 25.6.2020 vrátane. 

Plán aktivít na konkrétne dni  od 25.6. – 30.6.2020 bude zverejnený na stránke školy. Poprosíme všetkých, aby sledovali stránku školy www.zshorky.sk