Organizácia vyučovania

Kategorie: Nezařazené

Organizácia vyučovania na štvrtok a piatok, 3.9. a 4.9.2020

 

1. stupeň

 

– vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou

 

žiakov 1.ročníkov, navštevujúcich ŠKD prevezmú pani vychovávateľky vo vestibule školy, idú do ŠKD, ostatní sú s triednou učiteľkou v triede. Tí, ktorí nechodia ani do školskej jedálne, ani do ŠKD idú domov po 4. hod.

 

2. – 4. roč., pani vychovávateľky idú k žiakom do tried, následne idú s triednou učiteľkou a skupinou detí na obed podľa rozpisu

 

Stravovať sa začíname od 10,30 podľa rozpisu.

 

Prosíme Vás o dodržanie časov. Ak sa to bude posúvať, nestihneme sa odstravovať. Na obedy chodia triedne vyučujúce spolu s pani vychovávateľkami s celou triedou, žiaci sedia pri stoloch ako trieda. Nestravujúci sa žiaci majú v jedálni neustále rúško!

 

Rozpis ŠJ podľa ročníkov:

4.A + 4.B + 3.A od 10,30 – 10,55 hod

autobus o 12,03 zvonica (Bitarová, Ovčiarsko)

12,35 – Brezany

Dezinfekcia stolov, nachystanie polievok, príborov

 

3.B + 2.B + 2.A od 11,00 – 11,20 hod

autobus o 12,03 zvonica (Bitarová, Ovčiarsko)

12,35 – Brezany

Dezinfekcia stolov, nachystanie polievok, príborov

 

1.A + 1.B + 1.C od 11,25 – 11,50 hod

autobus o 12,03 zvonica (Bitarová, Ovčiarsko)

autobus o 12,35 – Brezany

Dezinfekcia stolov, nachystanie polievok, príborov

   

DOZOR NA ZASTÁVKE pred 12,35 hod.: Mgr. Halušková, Mgr. Jančíková, Mgr. Chodelková ( ŠTVRTOK, PIATOK)

 

5.A + 5.B + 7.A od 12,00 – 12,20 hod

autobus o 12,37 – Ovčiarsko, Bitarová, Brezany

Dezinfekcia stolov, nachystanie polievok, príborov

 

6.A + 6.B + 9.A + 9.B 12,25 – 12,40

autobus o 13,17 Bitarová, Ovčiarsko

autobus o 13,42 – Brezany

Dezinfekcia stolov, nachystanie polievok, príborov

 

7.A + 8.A + 8.B 12,45 – 13,05

autobus o 13,17 Bitarová, Ovčiarsko

autobus o 13,42 Brezany

Dezinfekcia stolov, nachystanie polievok, príborov

   

2.stupeň

vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou

žiaci idú domov, poprípade na obed v určenom čase s triednou vyučujúcou!

Žiaci sa v triedach prezúvajú! Počas veľkej prestávky sú žiaci vo štvrtok vonku. V piatok žiaci 1. stupňa musia prísť z účelového cvičenia do 10,30 hod, nakoľko sa idú stravovať!!!!!

ŠKD bude prebiehať podľa už zverejnených pokynov na webstránke školy.