Organizačné zmeny od 15.10.2020

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia!

Po mimoriadnom zasadnutí vlády boli opäť, ako iste viete, prijaté ďalšie opatrenia pre základné a materské školy.

Dovoľte oboznámiť Vás s opatreniami, ktoré je nutné na základe odporúčaní v ZŠ s MŠ dodržiavať:

 

Materská škola

 
 • nosenie rúška v interiéri materskej školy pre deti od 3 rokov – veľmi silno odporúčané

 • nosenie rúška v areáli MŠ – dobrovoľné

 • pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci – nosia rúško nepretržite

 • pokračuje pravidelný ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk

 • pravidelne, min. 2x denne dezinfekcia vnútorných priestorov – podlahy, kľučky, toalety

 • používanie papierových vreckoviek aj utierok

 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

– podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

– ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

 
 • predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

  Materská škola nemôže organizovať školské výlety, výlety, exkurzie, jazykové kurzy.

Základná škola + ŠKD

 
 • nosenie rúška je povinné na 1. aj 2. stupni

 • nosenie rúška v areáli ZŠ – povinné

 • pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci – nosia rúško nepretržite

 • pokračuje pravidelný ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk

 • pravidelne, min. 2x denne dezinfekcia vnútorných priestorov – podlahy, kľučky, toalety

 • používanie papierových vreckoviek aj utierok

 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

– podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

– ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

 

predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 
 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

 • Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snowbordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, sú zakázané.

 • Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

Z tohto dôvodu sa:

 • ranný klub od stredy, 14.10.2020 RUŠÍ

 • poobedný klub bude prebiehať v upravenom čase nasledovne:

 • 1. a 2. ročníky – prevádzka ŠKD do 16,00 hod

 • 3. a 4. ročníky – prevádzka ŠKD do 14,00 hod

 

 • Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu sa ruší.

 • Realizácia krúžkovej činnosti sa pre deti a žiakov ruší.

Školská jedáleň

 

 • Ak vaše dieťa nechodí do školy v dôsledku choroby, NEMÔŽE chodiť na stravu v školskej jedálni!!!

 

Zároveň chcem informovať všetkých rodičov, že sa v plnej miere pripravujeme na možnosť dištančného vzdelávania. K tomu však potrebujeme vašu nasledovnú  súčinnosť.

 

V najbližších dňoch Vás bude cez EduPage kontaktovať p. učiteľka Mgr. Petra Jančíková, ktorá vám krok po kroku vysvetlí inštaláciu bezplatnej softvérovej aplikácie ZOOM. Pomocou tejto aplikácie budeme v prípade dištančného vzdelávania komunikovať on-line so žiakmi, vašimi deťmi.

V škole, na hodinách informatiky, sa budú žiaci bližšie oboznamovať s touto formou výučby.

 

Je to veľmi dôležité a nevyhnutné, nakoľko, ak prejdeme na domácu výučbu, dištančné vzdelávanie bude POVINNÉ s presne nastaveným mimoriadnym rozvrhom hodín práve cez ZOOM.

Následne, po inštalácii aplikácie na vašich počítačoch, budeme realizovať spoločnú „triednickú hodinu“ (vy s vašimi deťmi u vás doma a vaši triedni učitelia – u nich doma), aby sme zistili, či sa skutočne všetci dokážeme pripojiť a komunikovať cez ZOOM. O presnom dátume a čase Vás budeme s predstihom cez EduPage informovať.

Preto Vás chcem, rodičia našich žiakov, poprosiť o pripojenie sa na triednickú hodinu s vašimi deťmi, aby sme presne vedeli, kde sa ktoré dieťa nedokáže pripojiť, poprípade vedeli vyriešiť existujúce problémy. Táto triednická hodina bude v podvečerných hodinách.

 

Ďakujem za ústretovosť, spoluprácu a srdečná vďaka za dodržiavanie pravidiel.

Verím, že spoločne to zvládneme.

V prípade, že doma nemáte počítač, notebook alebo tablet, poprípade nemáte internet, neváhajte ma kontaktovať.

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy

0911 273 882