Pozor zmena v prevádzke MŠ

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia,

od 14.10.2020 /stredy/ do odvolania, na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude Materská škola v Hôrkach otvorená od 6.45 hod. do 16.00hod..  

Dané opatrenie vyplýva z dôvodu zabezpečenia ucelených kolektívov detí v triedach a zrušiť triedy,v ktorých dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried (tzv. „zberné“ triedy).