Zmeny od 16.10.2020

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia.

Všetci sledujeme situáciu, ktorá sa mení zo dňa na deň. Aj my sa každodenne musíme prispôsobovať okolnostiam, ktoré sú aktuálne v ten, ktorý deň.

Mnohí z Vás už boli oboznámení, že na základnej umeleckej škole, ktorá má u nás detašované pracovisko, bola jedna pani učiteľka pozitívna na koronavírus. Okamžite boli informovaní zákonní zástupcovia žiakov, ktorí s touto pani učiteľkou prišli do priameho kontaktu. Títo žiaci následne zostali v domácej karanténe a kontaktoval ich aj RÚVZ a hygiena.

Mala som niekoľko telefonátov od Vás, rodičov, nakoľko ste nevedeli, či vaše dieťa má, resp. nemá ísť do školy.

 

RÚVZ  dalo nasledovné inštrukcie:

  • v domácej karanténe zostáva iba ten žiak, ktorý prišiel do PRIAMEHO kontaktu s osobou, ktorá má koronavírus

  • kontakt – kontaktu, teda ak Váš syn/Vaša dcéra bola v kontakte so spolužiačkou, ktorá prišla do kontaktu s pozitívnou osobou v karanténe nie je, ide do školy.

To isté platí, aj keď napr. Váš manžel/manželka príde do kontaktu s pozitívnou osobou – ide o kontakt – kontaktu, vtedy ide dieťa do školy.

Chcem Vás poprosiť, aby ste v žiadnom prípade nepúšťali deti, ktoré sú v domácej karanténe von, nechodili s nimi pre mladších súrodencov do školy/družiny, neposielali ich na obed.

Od pondelka sme nútení zmeniť rozvrh tak, aby sa nám žiaci vôbec nemiešali v skupinách. Preto sme spojili chlapcov a dievčatá na telesnej výchove a etiku – skupiny 1,2 aj 3 bude pani učiteľka vyučovať dištančne (zadávať pracovné listy, úlohy, prezentácie…). O presnom spôsobe výučby Vás bude informovať priamo vyučujúca etiky.

Od pondelka Vás budú kontaktovať pani triedne učiteľky, aby si s Vami dohodli on-line , cez ZOOM triednickú hodinu.

Ak nastanú zmeny – prechod do oranžovej/červenej fázy, prípadne zatvorenie školy, budem Vás okamžite informovať.

Ďakujem za spoluprácu a prajem Vám krásny víkend a pevné zdravie.

 

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy