RIADITEĽSKÉ VOĽNO 22.10.2020

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia.

Z dôvodu pozitívneho testu COVID 19 u jednej z pani učiteliek nášho pedagogického zboru je na zajtra (štvrtok, 22.10.2020) vyhlásené RIADITEĽSKÉ VOĽNOO ďalšom postupe vyučovania Vás budem informovať zajtra, po inštruktáži hygieny. Samozrejme, nefunguje ani ŠKD. Dôrazne Vás žiadam, aby ste Vaše deti nechali zatiaľ v domácej karanténe a nepúšťali ich von až do usmernenia RÚVZ. Z obedov budú deti automaticky všetky odhlásené. Naďalej funguje materská škola v Hôrkach a tak isto rozvoz stravy do ostatných materských škôl.

Ďakujem za spoluprácu.

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy