Oznam pre rodičov

Kategorie: Nezařazené

Informácia pre žiakov a rodičov 

     V dňoch 31.10. a 1.11.2020 a následne 7. 11. a 8. 11. sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. 

 

Žiaci II. stupňa od 3.11.2020 do odvolania

ostávajú na dištančnom vzdelávaní. Ak nepôjdu na testovanie ich právo na pohyb bude obmedzené – majú  zákaz vychádzania do 8.11.

 

Žiaci I. stupňa

 

Žiaci I. stupňa, starší ako 10 rokov – testovať by sa mali

Žiakom I. stupňa starším ako 10 rokov (t. j. k 1.11.2020 dovŕšili 10 rokov) odporúčam zúčastniť sa testovania. Pri nástupe do školy,  dňa 3.11.2020,  sú títo žiaci povinní preukázať sa negatívnym testom  a vyučujú sa v škole. V prípade, že ich test je pozitívny, bude im nariadená karanténa. Ak sa testovania nezúčastnia, majú zákaz vychádzania a teda nemôžu ísť ani do školy. Dištančné vzdelávanie zabezpečené nebude.

 

Žiaci I. stupňa, mladší ako 10 rokov – testovať sa nemusia

Žiaci mladší ako 10 rokov – majú vyučovanie prezenčne, 3.11. nastupujú do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu platného do mimoriadnej situácie.

V utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci I. stupňa musia pri vstupe do školy nevyhnutne preukázať  vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti. Momentálne ešte nie je z ministerstva k dispozícii. Akonáhle ho dostanem, bude formulár zverejnený cez EduPage a dostupný všetkým rodičom. Zároveň bude zverejnený na webe školy. Kto nemá možnosť vytlačenia formulára, bude k dispozícii v obale pri vstupe do školy.

Bez tohto vyhlásenia nebude žiak vpustený do budovy školy!

Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:

„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

Prosím rodičov o maximálnu zodpovednosť. Všetci si musíme byť vedomí možných následkov pri nepravdivo vypísanom Vyhlásení, resp. pri zamlčiavaní iných skutočností.

Prevádzka ŠKD bude ešte usmernené v pondelok, podľa výsledkov testov zamestnancov školy. 

Školská jedáleň – obedy sú iba pre prihlásených žiakov 1. stupňa. Pre 2. stupeň sa nevarí, ani rodič nemôže chodiť po jedlo do jedálne.

 

Ďakujem za trpezlivosť, ďalšie informácie budú zverejnené v pondelok.

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy