Nástup detí do MŠ 22.02.2021

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia, 

nakoľko okres Žilina sa nachádza v Covid automate v III. stupni varovania a na základe rozhodnutia ministerstva školstva je možný nástup dieťaťa do materskej školy len s testom zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní. Taktiež je nutné, aby zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe do materskej školy doniesol vypísané, prípadne vypíše v materskej škole tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, súčasťou ktorého je kópia negatívneho PCR, antigénového testu, prípadne platná výnimka z testovania /viď tlačivo/.  Ak nemáte možnosť vytvoriť kópiu, môžete sken zaslať do pondelka 22.2.2021 do 6.00 hod.na mail:martina.ochodnicanova@gmail.com

 

Klikni →   Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Základná škola s materskou školou Vám opäť umožní 19.02.2021 testovať sa v priestoroch ZŠ Hôrky. No je možné otestovať len 1 zákonného zástupcu . /nie je možné testovať starých rodičov, oboch zákonných zástupcov, súrodencov/

V prípade záujmu sa kontaktujte telefonicky v materskej škole : 0903 273 884