Návrat do škôl k 8.3.2021

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia.

V prílohe uvádzame manuál k návratu žiakov do škôl, ktorý bol aktualizovaný ministerstvom školstva k 8.3.2021.

Je dôležité všimnúť si časť školská dochádzka na str. 7, kde je zadefinovaný postup, ak chce rodič nechať žiaka doma vtedy, ak škola vyučuje prezenčne.

Klik  → Návrat do škôl k 8.3.2021