Zápis do 1. ročníka 2021/2022

Kategorie: Nezařazené

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré naša škola ponúka.

 

Pre šk. rok 2021/2022 je realizácia zápisov nasledovná:

Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do školy, ktorá bude zverejnená v čase od 6.4.2021 – 16.4.2021 na EduPage stránke školy, podpíšu ju a poštou, poprípade osobne ju doručia do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do základnej školy. Dňa 21.4. 2021 v čase od 15,00 – 18,00 hod. budú prebiehať osobné stretnutia rodičov s pani učiteľkami z 1. stupňa. V závisloti od pandemickej situácie uvidíme, či budú stretnutia prebiehať aj s Vašimi deťmi.

Klik → Zápis do 1. ročníka

Klik → O nás

Klik → Prihláška