Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Kategorie: Nezařazené

Milí rodičia,

pre šk. rok 2021/2022 je realizácia zápisu nasledovná:

Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 04.05. – 28.05. 2021 na EduPage stránke materskej školy. Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi /potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní/. Prihlášku pošlú buď: poštou /ZŠ s MŠ Hôrky, Ul.Hlavná 200/15, 010 04 Žilina/, naskenovanú mailom /martina.ochodnicanova@gmail.com/, poprípade osobne ju doručia do poštovej schránky do ZŠ, ktorá je umiestnená pri vstupe do základnej školy. Taktiež je možné ju doručiť osobne do materskej školy.

Všetky bližšie informácie a podmienky ohľadom zápisu detí do materskej školy nájdete na linku nižšie.

 

Prihláška bude aktívna od 04.05.2021 do 28.05.2021

Prihláška do MŠ→ Prihláška do MŠ

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ  Zápis do MŠ