Hviezdoslavov Kubín

Kategorie: Nezařazené

Dňa 13.5.2021 sa na 2. stupni uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín (II. a III. kategória). Keďže sa kvôli súčasnej situácii súťažiaci nemohli stretnúť tak, ako bolo zvykom po iné roky, súťaž prebehla v školskej záhrade. Všetci nás milo prekvapili a nebolo jednoduché rozhodnúť sa. Žiaci sa v prednese poézie a prózy umiestnili nasledovne:

   

POÉZIA (II. kategória, 5.-6.ročník)

1.miesto – Ján Kristián Preisler (6.A)

2. miesto – Tereza Kováčiková (5.A)

3. miesto – Natália Ftorková (5.A) a Lucia Fábryová (5.A)

     

POÉZIA (III. kategória, 7.-9. ročník)

1.miesto – Nella Haviarová (8.B)

2. miesto – Tereza Tomaščíková (7.A)

3. miesto – Alexandra Ftorková (8.A) a Zuzana Šošková (7.A)

 

PRÓZA (II. kategória, 5.-6. ročník)

1.miesto – Karolína Danišová (6.A)

2. miesto – nebolo udelené

3. miesto – nebolo udelené

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. priečkach budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.