OZNAM – Školská jedáleň

Kategorie: Nezařazené

PRIPOMÍNAME, že dotácie na obedy pre deti končia.

 
  • Nakoľko sa od augusta 2021 mení spôsob úhrady stravy (dotované obedy nahradí zvýšený daňový bonus ).

  • Výšku stravného od 1.9.2021 Vám oznámime, až keď ju ministerstvo určí. Zatiaľ budeme vychádzať z ceny, ktorá platí teraz.

  • Komu na jeho konte zostane nejaký preplatok, ten mu bude zohľadnený vo výške stravného na mesiac september 2021.

  • Šeky na september si môžete prísť vyzdvihnúť koncom augusta 30.- 31.8.21 v čase od 7,00-14,00 hod. Prípadne stravu uhradiť podľa konta stravníka na strava.cz prevodom na účet, tak aby platba bola na účte ŠJ do 2.9.21

  • Dieťa bude prihlásené na stravu až po odovzdaní zápisného lístka a uhradení platby za stravu

   

KLIK  Zápisný lístok šk.rok 2021/2022