Oznam pre rodičov a žiakov

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Pohľad do kalendára nám jasne hovorí, že prázdniny sa pomaly, ale isto chýlia ku koncu a začína sa nový školský rok 2021/2022.

   

Verím, že sa s Vašimi deťmi budeme stretávať pravidelne, bez povinnosti dištančnej výučby. Tak, ako v minulom školskom roku, bude potrebné dodržiavať mnohé pravidlá a povinnosti. Tie budú záväzné pre Vás, zákonných zástupcov, no i pre žiakov našej školy. Chcem Vás touto cestou požiadať o spoluprácu počas celého školského roku. Verím, že máme spoločný cieľ – vyhnúť sa dištančnému vzdelávaniu a vzdelávať sa prezenčne – v našej škole. 

   

Komunikovať budeme hlavne cez prostredie EduPage, preto Vás chcem poprosiť, aby ste si EduPage pravidelne kontrolovali. Zajtra, v utorok, budú na web stránke školy zverejnené pomôcky, ktoré budú žiaci potrebovať. 

   

V 1. školský deň – štvrtok, začína vyučovanie o 7,40 hod. Žiaci dostanú rozvrh hodín, ponuku krúžkov, prihlášku na stravu, mladší žiaci prihlášky do ŠKD. 

   

Presný rozpis organizácie vyučovania na štvrtok a piatok bude ešte zverejnený.

   

Do školy je povolený vstup iba s rúškom, resp. respirátorom. Vstup do budovy školy je povolený iba žiakom. Podmienky vstupu iným osobám ako žiakom školy sú na dverách pri vstupe do budovy školy.

   

Ostatné informácie budú zverejnené cez EduPage školy –  vyhlásenie o bezpríznakovosti, oznámenie o výnimke z karantény, možnosť kloktacieho a antigénového testovania a pod.

     

Prajem žiakom ešte príjemné prežitie posledných dní prázdnin.

Stretneme sa 2.9.2021.

 

Mgr. Jana Hübnerová, riaditeľka školy