Oznam pre rodičov z 1. ročníkov

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka.

 

Dovoľte mi privítať Vás a Vaše deti, našich prváčikov v novom školskom roku 2021/2022.

 

Nakoľko hlavná komunikácia medzi školou a rodičmi prebieha cez prostredie EduPage a Vám, novým rodičom ešte neboli vygenerované heslá a popis, ako sa v danom prostredí pracuje, dovoľte mi informovať Vás o potrebných náležitostiach takouto formou.

 

1. Zoznamy žiakov nezverejňujeme na web stránke. Nájdete ich na vstupných dverách školy.

 

2. Pomôcky do školy  čísla zošitov a pod.) budú zverejnené na web.stránke školy v utorok, 24.8.

 

3. Prvý deň školy – 2.9. – vstup do budovy školy bude umožnený len tým žiakom, ktorí odovzdajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( príloha č. 1) Toto tlačivo si môžete stiahnuť – je v prílohe, alebo ho nájdete vytlačené v obale pri vstupe do budovy školy. Tlačivo je nutné odovzdať vopred do školy (stačí vhodiť do schránky), alebo ráno, 2.9. triednej pani učiteľke.

 

4. Prvý deň školy – bude prebiehať krátke rodičovské združenie, na ktorom dostanete všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

 

5. Na Vaše mailové adresy Vám bude zaslaná informácia ohľadom testovania žiakov (zajtra – utorok)

Ostatné informácie budú zverejňované postupne.

 

Mgr. Jana Hübnerová, riaditeľka školy

 

KLIK  → Vyhlásenie o bezpríznakovosti