ITV VODA – 6.A

Kategorie: Nezařazené

Šiestaci celý jeden deň venovali téme voda. Integrované tematické vyučovanie znamená prepojenie viacerých predmetov s jednou témou.

Venovali sme sa predmetom dejepis, geografia, technika, biológia, chémia, hudobná výchova, výtvarná výchova.

 

V dejepisnom bloku žiaci vytvárali starorímsky akvadukt, rímske mesto a aj odvod vody – stoku. Výsledkom je veľkolepý projekt o dĺžke 6 metrov. Je vytvorený presne podľa starovekých architektov.

 

V rámci predmetov chémia, biológia sa snažili experimentálno – bádateľskými aktivitami s prepojením s bežným životom odpovedať na otázky Ako sa voda dostáva do rastlín? Ako sa dostane voda z pôdy až do najvyšších častí vysokého stromu? Venovali sme sa živočíchom  napr. vodomerka, korčuliarka, ktoré na hladine rybníka pomocou nôh spôsobujú preliačenie vodnej hladiny, a tým sme zodpovedali otázky povrchového napätia, (Ako je možné, že sponka pláva a pritom železo má 8-krát väčšiu hmotnosť ako voda?) na ktoré sme si ukázali aktivizujúce metódy s použitím manipulačných predmetov. Pri metóde s využitím bádavého učenia sme sa venovali lávovej lampe. Veď ako je možné, že kvapky zafarbenej vody, prechádzajú  pod vrstvu oleja? V poslednom celku sme sa venovali odstráneniu ,,čierneho zlata“. Katastrofa, ktorá zahubí ryby, živočíchy, zamorí vodu. Znečistenie sa pritom netýka len podzemných vôd, ale aj vody v riekach. Pri aktivite tohto modelu sme si obliekli plášte, rukavice, štíty a deti likvidovali ropnú škvrnu pomocou metódy filtrácie, manipulácie s predmetmi ako lyžička, špagát, servítka..

V rámci bloku ITV Voda sme na povzbudenie využili metódu brainstormingu pomocou modrej kvapky, ktorú si deti počas hodiny vytvorili.

A na záver sa žiaci naučili zopár piesní s mokrou tematikou – napr. Kysuca, Kysuca, vodenka studená, …. až po Voda, čo ma drží nad vodou.

Žiakom sa takýto blok veľmi páčil a rady si ho zopakujú opäť.

     
Fotogaléria