Olympijský deň športu

Kategorie: Nezařazené

Dňa 1.6.2022 sa uskutoční pre našich žiakov Olympijský deň športu. Deti budú mať možnosť zažiť olympijské disciplíny, hry a súťaže. Najlepší budú odmenení medailami. Žiaci 1. stupňa budú v tento deň končiť o 11,20 hod. Žiaci 2. stupňa budú pokračovať školským kolom vo vybíjanej a končiť budú 13,10 hod. Siedma vyučovacia hodina nebude. Olympijský deň športu sa uskutoční iba v prípade pekného počasia. Pokiaľ by bolo zlé počasie a dážď, žiaci sa budú normálne učiť podľa rozvrhu a toto podujatie sa preloží na iný termín. Žiaci nech prídu v športovom oblečení.