MDD – Olympijský deň 2022

Kategorie: Nezařazené

Aj keď to zrána vôbec nevyzeralo na to, že sa v našej škole bude niečo diať, opak bol pravdou. Po zmene disciplín sme už o 8,30 hod. Olympijskou hymnou, vlajkou a pochodňou otvorili tento úžasný deň. 

Žiaci mali celkovo 6 súťažných (beh do schodov, rope skipping, skok do diaľky z miesta, hod medicimbalom, výdrž v zhybe a ľah-sed za 30 s.) a 4 nesúťažné disciplíny (kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet bokom, prvá pomoc). Všetky si vyskúšali a nakoniec sme žiakom udelili aj diplomy a medaile. 

Žiaci 2. stupňa ešte stihli začať školské kolo vo vybíjanej, ktoré dokončíme po klasifikačnej porade. 

Bol to deň detí, ako sa patrí. Dopomohla k tomu aj čokoládová fontána s ovocím od Rady rodičov. 

Veľké poďakovanie patrí našim deviatakom a pani učiteľkám, ktoré bravúrne zvládli svoje stanovištia. Poďakovanie za odborný zdravotný dohľad patrí aj našej mamičke p. MUDr. Demkovej. 

Prežili sme krásny deň!

 

Diplom 1. – 2. kategória

Diplom 3. – 4. kategória

Diplom 5. – 6. kategória

Diplom 7. – 8. kategória

       

Fotogaléria