Riaditeľská pochvala úspešných žiakov

Kategorie: Nezařazené

Na základe odporúčania Pedagogickej rady

 riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky udeľuje 

 

RIADITEĽSKÚ POCHVALU

   

za vynikajúce študijné výsledky

a reprezentáciu školy

na súťažiach

v školskom roku 2021/2022 nasledovným žiakom:

         

Lucia Masná 3.Aza výborný prospech a vzorné správanie, za 3. miesto v okresnom kole Šaliansky Maťko, za 3. miesto v Behu do strečianskych hradných schodov, za postup do medzinárodného kola súťaže Tvoríme vlastnú knihu.

 

Katarína Demková 5.B – za 1. miesto v kategórii Robot Game v súťaži First Lego league – regionálne kolo, úspešné riešiteľstvo v okresnom kole Geografickej olympiády a výborný prospech.

 

Šimon Kolčiter 5.B – za 1. miesto v kategórii Robot Game v súťaži First Lego league – regionálne kolo, reprezentáciu školy v Behu do strečianskych hradných schodov, úspešný riešiteľ súťaže Matematický Klokan a výborný prospech.

 

Lujza Záhorcová 5.B – za 1. miesto v kategórii Robot Game v súťaži First Lego league – regionálne kolo, úspešný riešiteľ súťaže Expert, Matematický Klokan a MAKS a výborný prospech.

   

Katarína Tóthová 5.B – za úspešné riešiteľstvo v okresnom kole Geografickej olympiády, za 13. miesto v súťaži Matematický Klokan, úspešný riešiteľ súťaže Expert a MAKS a výborný prospech.

 

Matej Masný 6.A  za reprezentovanie a úspešné umiestnenie sa v okresnom kole Matematickej olympiády, za postup do medzinárodného kola v súťaži Tvoríme vlastnú knihu a výborný prospech a správanie.

 

Natália Ftorková 6.A za 1. a 2. miesto v jednotlivcoch, 1. miesto v družstvách na Majstrovstvách Slovenska mládeže 2022 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní

 

Martin Hirjak 6.A za 2. miesto v otvorených majstrovstvách Žilinského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky, ktg. mladší žiaci.

 

Rebeka Marušáková 7.A – za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole Biologickej olympiády a v streleckých súťažiach.

 

Ema Schubertová 7.A – za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole Biologickej olympiády.

 

Alexandra Maslíková 7.A –  za reprezentáciu školy v streleckých súťažiach.

 

Alexandra Jahvodková 7.A – za reprezentáciu školy v streleckých súťažiach.

 

Dominika Masná 7.A za reprezentáciu školy v streleckých súťažiach.

 

Ján Kristián Preisler 7.A – za 1. miesto v kategórii Robot Game v súťaži First Lego league – regionálne kolo.

 

Šimon Galček 7.B za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnom kvíze v rámci projektu eTwinning.

 

Kristína Bániková 7.B  za 1. miesto na Majstrovstvách SR mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní kategória družstvá + 2. miesto v  Národnej lige mládeže v streľbe. 

 

Vanessa Frátriková 8.A – za 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní.

 

Aneta Púčková 8.A – za 3. miesto v súťaži Tvoríme vlastnú knihu.

 

Alexandra Pekárová 8.A – za 2. miesto v súťaži Tvoríme vlastnú knihu.

 

Lucia Miháliková 8.A – za 2. miesto v súťaži Tvoríme vlastnú knihu a za výborný prospech.

 

Dušan Krišťak 8.A – za 4. miesto v okresnom kole Pytagoriády.

 

Samuel Krajčí 8.A – za 4. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády.

 

Zuzana Šošková 8.A – za 6. miesto v  okresnom kole Dejepisnej olympiády a za výborný prospech.

 

Nikola Vojteková 8.A – za  3. miesto na Majstrovstvách Slovenska mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní.

 

Katarína Špániková 8.A – za 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní a za 3. miesto v súťaži Tvoríme vlastnú knihu.

 

Vanesa Klimová 8.A – za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní.

 

Simona Michalovičová 9.A – úspešná riešiteľka okresného kola Dejepisnej olympiády – kat. C, za výborný prospech a správanie.

 

Nella Hrušková 9.A – úspešná riešiteľka okresného kola Dejepisnej olympiády – kat. C, úspešná riešiteľka okresného kola Chemickej olympiády – kat. D, za výborný prospech a správanie, vzornú dochádzku.

 

Sára Chládeková 9.A – za vytvorenie slovenského rekordu a úspešnú reprezentáciu školy v streleckých súťažiach.

 

Alexandra Ftorková 9.A – za vytvorenie slovenského rekordu a úspešnú reprezentáciu školy v streleckých súťažiach.

 

Mária  Slovíková 9.A – za 1. miesto: Otvorené majstrovstvá žilinského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky – kat. staršie žiačky a úspešnú reprezentáciu školy v streleckých súťažiach.

 

Pavol Podhányi 9.B – za reprezentáciu školy a za 1. miesto v športovej streľbe zo vzduchových zbraní.

 

Michaela Čermanová 9.B – za výborný prospech, za úspešného riešiteľa v školskom kole Chemickej olympiády a za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole Biologickej olympiády.

 

Dávid Bíroš 9.B – za vzornú reprezentáciu školy v Behu do strečnianskych hradných schodov a za dlhoročnú prínosnú prácu v Žiackom školskom parlamente.

 

Richard Ballay 9.B – za dlhoročnú prínosnú prácu v Žiackom školskom parlamente.

 

Sofia Gancárová 9.B – za dlhoročnú prínosnú prácu v Žiackom školskom parlamente.

 

Oliver Mankovič 9.B – za dlhoročnú prínosnú prácu v Žiackom školskom parlamente.

 

Boris Zuzčák 9.B – za dlhoročnú prínosnú prácu v Žiackom školskom parlamente.

             

Fotogaléria