Organizácia 1. týždňa

Kategorie: Nezařazené

Pondelok

7,40 hod. – Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 v átriu školy pre všetkých žiakov školy.

8,10 – 8,20 hod. – Presun žiakov do svojich tried. Žiaci dostanú euroobal s tlačivami, ktoré treba DONIESŤ V UTOROK VYPÍSANÉ.

8,30 hod. – Slávnostná svätá omša pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú náboženskú výchovu. Žiaci navštevujúci etickú výchovu budú počas slávnostnej svätej omše s pridelenou pani učiteľkou v triede.

9,43 hod. – Odchod autobusov

Žiaci budú do príchodu autobusov s pdg. dozorom. Ak je to možné, prosím rodičov z 1. stupňa, aby si prišli po deti osobne.

OBED A ŠKD V TENTO DEŇ NEBUDÚ.

 

Utorok

1. stupeň – Didaktické hry – teoretická časť

2. stupeň – Účelové cvičenie – teoretická časť

     1. ročník – 6. ročník – končia v tento deň po 4. VH – 11,20 hod.

    7. ročník – 9. ročník – končia v tento deň po 5. VH – 12,15 hod.

  • po ukončení idú žiaci na obed.

  • ŠKD je v tento deň už otvorená – POZOR! Žiaci, ktorí neodovzdajú prihlášku do ŠKD, nemôžu ísť do ŠKD.

Streda

1. stupeň – Didaktické hry – praktická čas1. 

1. ročník – Didaktické hry v areáli školy

2. stupeň – Účelové cvičenie – praktická časť

     1. ročník – 6. ročník – končia v tento deň po 4. VH – 11,20 hod.

    7. ročník – 9. ročník – končia v tento deň po 5. VH – 12,15 hod.

Štvrtok – Piatok

Žiaci sa učia podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený po 2.9.2022 na EduPage.