Oznam pre rodičov

Kategorie: Nezařazené

Dňa 22.9.2022 o 16,00 hod. sa bude konať plenárne rodičovské združenie s nasledovným programom:

– oboznámenie so školským vzdelávacím programom – aktualizácia

– krúžková činnosť v školskom roku 2022/2023, financovanie CVČ

– celoškolské aktivity v šk. roku 2022/2023

– ŠKD – financovanie, 

– ŠJ – zmena stravného pásma, vstup vedúcej jedálne

– vstup rady rodičov – čerpanie finančných prostriedkov v predchádzajúcom školskom roku, poplatok ZRPŠ

– rôzne

– diskusia

O 16,30 hod. – začínajú triedne rodičovské združenia. Program:

– voľba zástupcov tried do rady rodičov na nový školský rok

– nový školský poriadok

– web stránka školy – info

O 17,00 hod. – Rada rodičov,  stretnutie nových členov, voľba predsedu, 

O 17,30 hod. – Rada školy

 

Prajem všetko dobré, Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy