Európsky deň jazykov

Kategorie: Nezařazené

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. V našej škole sme vo viacerých triedach  v tento deň (pondelok 26. septembra) realizovali podujatia, aktivity a projektové vyučovanie zamerané na podporu záujmu o učenie sa jazykov.

Druháci z 2. A si otestovali svoje jazykové schopnosti v  podujatí Challenge.

Triedy 3. B a 4. B si v zaujímavej aktivite vyskúšali a natrénovali jazykolamy. 

3. A pracovala na téme jazyky našich susedov, 3. C na téme Písmo.

4. A  spoznávala nárečia v slovenskom jazyku. 8. A uplatnili svoju kreativitu v tvorivom písaní.

Deviataci pracovali na aktivitách zameraných na spoznávanie európskych krajín.

7. A spoznávali krajinu, ktorej jazyk nás spája ako spoločný komunikačný jazyk v Európe a vo svete.

6. B si  vytvorili svoj vlastný jazyk  a úlohy pre spolužiakov v zábavnej aktivite Tajný odkaz.

6. A porovnávala 3 európske krajiny a vyskúšali si rôzne formy prezentácie v projekte Difference and similarity.

Ďakujeme všetkým žiakom aj vyučujúcim, ktorí sa do akcie zapojili aktivitami, alebo projektovým vyučovaním.

   

KLIK    Fotogaléria