Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Kategorie: Nezařazené

Dňa 13.10. 2022 sa 12 žiaci z ôsmych a deviateho ročníka zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka. Najskôr každý vypracoval online vedomostný test. Potom sa konala prezenčná časť, ktorá pozostávala z transformácie textu a ústnej časti, ktorá bola zameraná na komunikáciu.

Vyhodnotenie:

1. Lucia Miháliková, 9.A

2. Dušan Krišťak, 9.A

3. Natália Hakulinová, 9.A a Nella Tvrdá, 8.A

Víťazka, Lucia Miháliková, postupuje do okresného kola. Prajeme jej veľa šťastia!