eTwinning

Kategorie: Nezařazené

Medzinárodné eTwinning podujatie: Trilateralne seminarium eTwinning ,,Sztuczna inteligencja w projektach eTwinning,,

   

Naše pani učiteľky, Mgr. Petra Jančíková a Ing. Monika Gaňová, boli vybrané Žilinskou univerzitou do skupiny pätnástich slovenských učiteľov na vzdelávacie podujatie Trilateralne seminarium eTwinning – „Sztuczna inteligencja w projektach eTwinning“, ktoré sa konalo v dňoch 3. – 6. novembra 2022 v poľskom meste Wrocław.  Išlo o slovanský seminár, kde komunikačnými jazykmi boli slovenčina, čeština a poľština. Úlohou pani učiteliek bolo oboznámiť sa s medzinárodnou vzdelávacou platformou eTwinning a zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce škôl. Počas podujatia sa im podarilo vytvoriť tímy s poľskými a českými partnerskými školami. Spoločne budú participovať na vzdelávaní svojich študentov prostredníctvom tejto cezhraničnej spolupráce. Veríme, že pani učiteľkám sa podarí do projektov zapojiť čo najviac učiteľov našej školy a starať sa tak o plnenie úloh v oblasti európskeho rozvoja školy.