Výchovný koncert

Kategorie: Nezařazené

Dňa 15.12.2022 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert

pre žiakov 1.- 4. ročníka. Deťom tento vzácny  predvianočný čas hudobne obohatili ich spolužiaci navštevujúci ZUŠ Kysucký Lieskovec, ktorá má u nás svoje elokované pracovisko. Na chvíľu sa zastavil čas a átrium školy naplnili tóny klavíra, gitary, harfy, flauty či akordeónu. Vianočné piesne a koledy nám všetkým pripomenuli, že Vianoce sú naozaj sviatkom lásky a pokoja.

Účinkujúcim deťom a všetkým pedagógom zo ZUŠ kysucký Lieskovec ďakujeme za krásny hudobný zážitok, želáme im veľa radosti z hudby a už teraz sa tešíme na ďalší koncert.