Testovanie 9

Kategorie: Nezařazené

Dňa 22.3.2023 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9.

Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

 

Koordinátorka testovania: PhDr. Jana Schubertová

Administrátorky testovania:

Mgr. Eva Teichgrabová – 1. skupina, učebňa 9. A triedy

Ing. Monika Gaňová – 2. skupina, učebňa 7. A triedy

   

Povolené pomôcky:

kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

Nepovolené pomôcky:

mobilné telefóny alebo iné elektronické zariadenia, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Priebeh testovania:

– žiaci sa dostavia do školy na prvú vyučovaciu hodinu, t.j. o 7.40 h.

– prinesú si požadované pomôcky

– začiatok testovania je o 8.00 h.

   

Poradie predmetov:

1. matematika

2. slovenský jazyk a literatúra

– oficiálne ukončenie testovania: 11.50 h

Žiaci môžu dopísať test skôr a odísť.

– obed

Žiaci po ukončení testovania (po dopísaní testu zo slovenského jazyka a literatúry – individuálny čas) a odstravovaní v školskej jedálni odchádzajú domov. Vyučovanie pre nich v tento deň nepokračuje.

   

Žiakom prajeme veľa šťastia.