Hviezdoslavov Kubín

Kategorie: Nezařazené

13.3. 2023 sa v Žiline konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v 1. kategórii (žiaci 1.- 4. ročníka) Hviezdoslavov Kubín, ktorá v tomto roku oslavuje už 69 rokov. Na Radnici v Žiline sa predstavilo vyše 50 žiakov, ktorí reprezentovali školy z okresu Žilina. Pred porotu, zloženú z pedagógov – slovenčinárov a divadelníkov, sa postavili aj naši žiaci, Lucka Masná a Jakub Gajdošík. Obaja úspešne.

Jakub Gajdošík (3.B) získal v kategórii poézie Čestné uznanie

Lucka Masná (4.A) obsadila v kategórii prózy 3.miesto 

   

Lucke a Jakubovi srdečne blahoželáme a ďakujeme im za naozaj úspešnú reprezentáciu našej školy.