DEJEPIS INAK

Kategorie: Nezařazené

Šiestaci, siedmaci a aj deviataci si vyskúšali celodenné vyučovanie rôznych dejepisných tém formou integrovaného tematického vyučovania.  

 

Šiestaci vytvorili prierez veľkou Rímskou ríšou – Koloseum, Via Appia, Limes Romanus, Forum Romanum, maketu rímskeho mesta, ale aj rímskeho tábora.

 

Siedmaci sa zaoberali zámorskými cestami a objavmi a v dvoch skupinách ich popísali z pohľadu objaviteľov, ale aj objavovaných. 

 

A deviataci prebádali otázku holokaustu a koncentračných táborov. 

 

Všetci vytvorili krásne projekty a zážitkovým učením sa opäť posunuli vpred.

 

Fotogaléria