Deň zeme

Kategorie: Nezařazené

Dňa 21.4. sa uskutočnila akcia pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Na prvej vyučovacej hodine si žiaci 2. stupňa pomocou environmentálnych aktivít pripomenuli všetky faktory, ktoré sa výrazne podieľajú na znečisťovaní Zeme, význam ochrany našej planéty Zem, ale najmä spôsoby, akými môže každý

z nás svojou každodennou zodpovednou činnosťou prispieť k ochrane planéty.

Žiaci 1.a 2. stupňa sa spolu s triednymi učiteľmi podieľali na upratovaní areálu školy a úprave školskej záhrady, vysadili bylinky, vyčistili jazierko, vysadili nové ovocné kríky a kvety. Akcia sa vydarila, počasie bolo výborné. Všetci mali príjemný pocit z dobre vykonanej práce. Po dobre vykonanej práci si žiaci oddýchli v školskej záhrade a opiekli špekačky a slaninku. 

   

Ďakujeme 💙