Určovanie pH – Chémia hrou

Kategorie: Nezařazené

Žiaci ôsmeho ročníka na hodine chémie pomocou prírodného indikátora – výluhu červenej kapusty určovali pH rôznych roztokov.

Žiaci si pripravili roztoky s odlišnou koncentráciou, pridaním výluhu sa zmenila ich farba na základe ktorej zistili či sa jedná o kyslý roztok, zasaditý alebo neutrálny. Pomocou pH stupnice určili ich hodnotu.