Rétorická súťaž Štúrov Zvolen

Kategorie: Nezařazené

V Makovickom dome v Žiline sa uskutočnilo Regionálne kolo už 37. ročníka rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.

Našu školu v ňom naozaj úspešne reprezentovala žiačka Lucka Masná (1. kategória), ktorá si svojím umiestnením na 1. mieste zabezpečila postup do celoslovenského kola súťaže,  ktoré sa uskutoční v termíne 5. – 6. júna 2023 vo Zvolene.

Lucke srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za reprezentáciu školy.