Maľovanie hudbou

Kategorie: Nezařazené

Kde končia slová, hudba ponúka priestor vyjadriť sa…

Mnohí vieme, že hudba môže mať blahodárne účinky na človeka a jeho emócie. A to je jeden z dôvodov, prečo sa žiaci z tried 3.C, 5.A a 5.B v priebehu mája venovali v rámci hudobnej výchovy Muzikoterapii. 

Mnohé žiačky a žiaci prekonali bariéry strachu maľovať podľa pocitov, vďaka čomu sa mohli sebarealizovať, a tak sme spoločnými silami vytvorili pekné výtvarné diela, zrelaxovali myseľ a rozvíjali tímovú prácu v kolektíve.