,,POMÁHAME KOMUNITE 2023“

Kategorie: Nezařazené

Naša Základná škola s materskou školou Hôrky sa zapojila do programu ,,POMÁHAME KOMUNITE 2023“, ktorú podporila Nadácia Pontis, resp. nadačný fond v Nadácii Pontis. Vytvorili sme projekt a angažovali sme sa o grant zo zamestnaneckého grantového programu Mobis Slovakia a Nadácia Pontis v spolupráci s pánom Ing. Mariánom Faškom. Podarilo sa nám získať grant vo výške 1610,94 eur na projekt s názvom ,,Tvorivá dielnička, ktorá nás učí“. Je zameraný na podporu vzdelávania a tvorivosť mladých ľudí. Týmto projektom chceme prispieť k skvalitneniu a zatraktívneniu vyučovacieho procesu prostredníctvom vybavenia učebne ,,tvorivá dielňa". S využitím nových dokúpených pomôcok si chceme upraviť okolie, skrášliť našu záhradu. Cieľom je podporovať pracovné zručnosti našich žiakov, v rámci vyučovania prepájať teóriu s praxou, teda rozvíjať kreativitu, predstavivosť a flexibilitu žiakov, a tým pripraviť naše deti do života. Pani učiteľka Ing. Monika Gaňová bude spolupracovať s pánom Ing. Mariánom Faškom, ktorý bude participovať na vybraných aktivitách. Projekt podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis.

Prajeme im veľa šťastia!