Projekt „The Big Tour“

Kategorie: Nezařazené

Žiaci deviateho ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavelkovej spolupracovali so zahraničnými školami zo Španielska, Talianska a Turecka na projekte „the Big Tour“ za ktorý získali nielen Národný certifikát kvality ale aj Medzinárodný certifikát kvality za úspešný projekt na celoeurópskej úrovni. Takéto ocenenie si veľmi ceníme, poháňa nás vpred a motivuje nás do ďalších úspešných projektov so zahraničnými partnermi.