Politika a voľby na hodinách dejepisu

Kategorie: Nezařazené

Na posledných hodinách dejepisu na základnej škole si deviataci vyskúšali, aké je to vytvoriť politickú stranu, odprezentovať ju a ešte aj uspieť vo voľbách. 

Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín podľa vylosovaného politického smeru – komunisti, liberáli, socialisti a nacionalisti. 

Svojej úlohy sa zhostili bravúrne a na imitovaných tlačových besedách odprezentovali svoje politické strany mladším spolužiakom z 8. A a 8. B. Presviedčali, argumentovali, odpovedali na otázky a ôsmaci sa na základe toho rozhodovali a v inscenovaných parlamentných voľbách na hlasovacích lístkoch hlasovali. Museli pri tom veľmi významne využiť fenomén kritického myslenia. 

Výsledky našich „parlamentných“ volieb sú nasledovné: 

1. miesto: komunisti

2. miesto: liberáli

3. miesto: nacionalisti

4. miesto: socialisti. 

Pre všetkých zúčastnených to bola výborná skúsenosť, ktorú určite zopakujeme.